Klimatklivet är tillbaka!

Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.

I vårbudgeten som riksdagen beslutade om den 18 juni avsätts ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att nya ansökningar kan få stöd inom Klimatklivet och att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor. Även de ansökningar som tidigare i våras fick avslag på grund av att medel för att bevilja stöd enligt förordningen saknades är nu varmt välkomna att söka igen.

 

Under 2019 har det beslutats om två ansökningsomgångar:
15 – 28 augusti
Oktober (datum kommer senare)

Länk till ansökan, information och vägledningar om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/Klimatklivet.

Förändringar i Klimatklivet

Klimatklivets förordning ändras så att möjligheten att söka stöd till informationsinsatser upphör, samtidigt som fler kan få stöd för åtgärder som minskar jordbrukets och trädgårdsföretagens utsläpp av växthusgaser.
Stöd till icke-publik laddinfrastruktur läggs i en ny förordning för att förenkla för dem som söker stöd till sådana laddpunkter, till exempel bostadsrättsföreningar. Naturvårdsverket kommer hänvisa till nya förordningar på sin hemsida så snart de finns på plats på riksdagen.se.

Frågor besvaras av Länsstyrelsen >>>

Energigården arrangerar informationsträff
Under oktober planeras en träff för att ge särskild information om Klimatklivet riktat till lantbruksföretagare som funderar på att investera i mer hållbar spannmålstorkning.
Arrangemanget görs tillsammans med Gröna Möten, håll utkik efter inbjudan på Gröna Mötens webb-/facebooksida.

Har du frågor?

Kontakta Camilla Linder, Verksamhetsledare Energigården
camilla.linder@dev.agrovast.se
Telefon: 0761 – 07 81 71

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram