Innovationer möter lantbrukets utmaningar

Med kampanjen "Nya innovationer lyfter de gröna näringarna i hela Sverige" vill Landsbygdsnätverket visa hur goda innovationsidéer utvecklas till produkter och tjänster som möter viktiga utmaningar inom lantbruket. Agroväst verkar som en icke-vinstdrivande klustermotor för de gröna näringarna i Västsverige. Vi jobbar aktivt med att fånga upp behov och stimulera nya samverkansinitiativ som skapar nytta för det västsvenska lantbruket. Vad gäller ny teknik och digitalisering har vi kraftsamlat inom ramen för samverkansinitiativet SmartAgri. Här har innovationsstödet genom EIP-Agri varit ett viktigt verktyg för att ge företagen finansiella förutsättningar att testa sina idéer. Ideér som kan komma att bli viktiga innovationer för ett mer lönsamt och hållbart lantbruk.

Innovationsstödet förverkligar idéer

"För att skapa innovation utifrån en idé krävs resurser, kunskap, erfarenhet och en väl sammanhållen plan för arbetet. Agroväst har medverkat i att ta fram och genomföra nio innovationsprojekt inom EIP-Agri. Projekt där en innovationsgrupp med kompletterande kompetenser samverkar för att ta fram och testa prototyper av nya produkter eller metoder. Utan stödet från EIP-Agri hade många av dessa företag inte kommit vidare med sina ideér.”
Kristina Anderback, senior adviser Agroväst

Inriktning trädgård

Som ett exempel stöttar Agroväst Solvi i projektet "Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker". Företaget utvecklar och testar en algoritm som uppskattar vikten av vitkålsgrödan som växer på fältet genom analys av bilder tagna med drönarflyg. Genom nära samarbete med Mellansvenska Odlarna, HIR Skåne och RISE ges goda förutsättningar att komma vidare i utvecklingsarbetet. Projektet är nu inne på sitt andra år, där försök kommer att göras på vitkål och rödkål på fem fält i Östergötland och Skåne.

Läs mer om projektet här >>>

Inriktning animalieproduktion

Agroväst samarbetar med företaget Smart Agritech Solutions för att utveckla och testa produkten PigScale där lantbrukaren med hjälp av kamerateknik och bildanalys bedöma djurets vikt. På så sätt kan uppfödaren smidigt kontrollera tillväxt och anpassa foderstat och planera slakt därefter. Med kamera kan även avvikande beteende tidigt identifieras vilket gör att djurskötaren får en tidig signal om något av djuren är sjukt.
"Det är viktig att djuren har det bra. Kamerasystemet ersätter inte ett gott djuröga, men kompletterar så att djuromsorgen blir ännu bättre, det tjänar både djuren och lantbrukaren på".
Jens Juul, projektledare Agroväst

Läs mer om projektet här >>>

Bär du på en idé?

Ökad konkurrenskraft och förbättrad miljö är resultatet av 80 nya innovationsprojekt. EU:s innovationssatsning EIP-Agri levererar nu resultat i hela Sverige. Ny databas samlar dem alla och en artikelserie ger inspiration för att utveckla nya idéer.
För närvarande kan man inte söka nya innovationsprojekt inom EIP-Agri. Eventuellt kommer nya medel 2021. Agroväst har uppdraget att skapa resurser för forskning och innovation som stärker västsvensk lantbruks- och livsmedelsproduktion. Med näringens behov i fokus arbetar Agroväst aktivt för att etablera nya samarbeten samt attrahera finansiering för attraktiva och resurseffektiva projekt som möter de utmaningar som näringen står inför. Efter många års erfarenhet av att pröva och utvärdera nya problemställningar och innovationsidéer har Agroväst arbetat fram en effektiv arbetsmodell för att hitta rätt finansiering och samverkanspartners för att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt effektivt.

Kontakta oss för råd hur du tar frågan vidare. Här hittar du kontaktuppgifter >>>.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Textredigering

 

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram