Initiativ för ökad kvalitet på nöt- och lammkött

20160201

Agroväst arrangerade den 25 januari den första av två inplanerade tankesmedjor på temat: Ökad kvalitet på nöt- och lammkött.

Tankesmedjan samlade nyckelpersoner ifrån hela kedjan, från uppfödare till restaurang och dagligvaruhandel. Under dagen fördes en framåtsyftande dialog om hur vi kan öka den upplevad kvaliteten på svenskt nöt- och lammkött, och hur branschen i ökad utsträckning kan få betalt för den kvalitet som levereras. Fokus kom att ligga på ätkvalitet.

Tankesmedjorna är en del i ett förprojekt som medfinansieras av EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack, Västra Götalandsregionen, Agroväst och Agrotech.

- Förprojektet ger oss möjlighet att samla branschen till en effektiv dialog, sätta en gemensam målbild och ta fram förslag till relevanta insatser till ett eller flera fullskaliga utvecklingsprojekt som stödjer oss att få en mer efterfrågedriven och lönsam köttbransch, menar Kristina Anderback på Agroväst som koordinerar projektet.

Övriga medverkande parter i förprojektet är Agrotech, NIBIO, SLU, SP Food and bioscience, Svenska Fåravelsförbundet, Svenska Köttföretagen, Svenskt kött och Sveriges Nötköttsproducenter. Macklean Strategiutveckling AB har anlitats för att ta fram nuläges- och omvärldsanalys och facilitera de två tankesmedjorna.

Läs mer på projektet egen sida här >>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram