Hästen främjar hälsa

Hästnäringen växer från år till år och just i Västra Götaland räknar man med att det finns 56 400 hästar. Näringen har en sysselsättning på 2 500 helårsarbeten med en direkt omsättning på 4,2 miljarder svenska kronor (varav spel 1,2 miljarder). LRF satsar under 2020 på att synliggöra affärsmöjligheter och bygga nätverk för yrkesverksamma hästföretagare under projektledning av Petra Wirtberg, hästentreprenör med lång erfarenhet av att driva egen hästverksamhet. Till vardags arbetar Petra som företagsutvecklare inom LRF Västra Götaland. I samarbete med Agroväst Gröna Möten arrangerade LRF i september en workshop för att lyfta fram hästunderstödda insatser som en möjlig väg att utveckla landsbygdsbaserade tjänster.

One-healthperspektivet

Hästen som resurs inom vård och omsorg är sedan länge ett beprövat koncept. Trots detta är det ett tjänsteutbud som bygger på enstaka skickliga team av yrkesutövare. Det krävs nämligen, som i alla djurunderstödda insatser, flera kompetenser i samarbete för ett fungerande vårderbjudande, till exempel fysioterapeut, beteendevetare och hästskötare. Sveriges Lantbruksuniversitet pekar på många anledningar till att forska inom området och Lena Lidfors förklarade universitetets paraplysatsning genom ett helhetsperspektiv där samspelet mellan människor, djur och natur är i fokus.

Lena Lidfors är programchef inom SLU Framtidens djur, natur och hälsa (Future One Health från 1 januari 20201). Relationer mellan sällskapsdjur och människor är en bidragande faktor till människors psykiska och fysiska välmående och djurs betydelse inom vård och omsorg har en positiv effekt på människors psykiska välmående. Det är väsentligt att föra en forskningsdialog kring effekterna av att människor och djur förflyttar sig över jordklotet och bidrar till nya risker för smittspridning.  Coronapandemin aktualiserar de så kallade zoonoserna, överföring av smittämnen mellan djur och människor.

Intresse bland hästföretagare

Många hästföretagare är nyfikna på vad hästunderstödda insatser är och hur man kan utveckla tjänster inom området. Workshopen belyste både möjligheter, fallgropar och utmaningar  i en satsning på tjänster med kommunal och regional vård som kundbas. Fyrtiotalet deltagare fick en god bakgrundsbild utifrån forskningsläget med kompletterande erfarenheter från de som drivit och utvecklat hästunderstödda insatser som kommersiell tjänst.  Margareta  Håkanson från organisationen för hästunderstödda insatser menar att trots att man hållit på under så lång tid i Sverige syns verksamheten knappt på kartan. När det gäller forskning och utveckling av landsbygdsföretag är Norge och Holland länder som nämns som föregångsländer.
Ett sätt att komma vidare är just att skapa bredare nätverk av företagare med vårdkompetens som kan samarbeta och påverka att till exempel utlysningar formas så det öppnar upp även för de gröna vårdtjänsterna.

Hästen gör gott för både kropp och själ

Djuren hjälper oss reglera ner stressnivån. Margareta förklarar att hästen som riddjur har en unik förmåga att påverka vår hälsa. Den hjälper oss bland annat att träna kroppsbalansen. Den ökar vår kroppsmedvetenhet eftersom många delar av kroppen samspelar vid ridning. Förutom de rent fysiologiska förutsättningarna bidrar hästen till människors förbättrade mentala och emotionella hälsa. Detta gör hästen högst användbar inom rehabilitering. Margareta påpekar vikten av en duktig hästskötare med god kännedom om sina egna hästar. Hästens egna tecken på stress är mycket sublima. Här krävs erfarenhet och lyhördhet för att samspelet ska fungera på ett sätt som gör att både djur och människa mår bra.

Åter till temat för dagen, vilka affärsmöjligheter finns för yrkesverksamma hästföretagare? Det är komplicerat och kräver långsiktighet att lyckas kommersialisera tjänster som vänder sig till kommunal vård- och omsorg. Under dagen framhölls att det finns närliggande hästaktiviteter som kan främja människors hälsa utan att vara kopplade till avtal eller tillståndsplikt. Människor med olika funktionsnedsättningar kan ha stor nytta av aktiviteter med häst som bas. Det ger både mental och fysisk träning som stärker färdigheter och självkänsla hos många och här kan man även vända sig en bredare allmänhet, menar Jeanette Kobilsek, som driver Stallyckan i Mark. Jeanette gav deltagarna en avskalad bild av vardagen av att driva ett hästföretag baserat på hästunderstödda insatser. Det har varit en lång resa att nå dit hon och hennes medarbetare är idag. Här arbetar man framför allt som privat utförare av daglig verksamhet, men också som en extra resurs för skolan där elever tillfälligt kan få stöd som stärker självförtroende och självkänsla samt bidrar till lust att lära. Ett inspirerande exempel på företag som tagit steget och nått framgång.

Här är några länkar där du kan läsa mer om hästunderstödda insatser:

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2020/10/hastnaringen-vaxlar-upp-i-vastra-gotaland/

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/slu-framtidens-djur-natur-och-halsa/temaomraden/djurs-och-naturs-betydelse1/manniska-djur/hast-manniska/

http://www.stallyckan-mark.se/hem/

Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten
Text och foto

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram