Fortsatt negativ trend för ekologisk mat

För tolfte året i rad kunde vi i samband med den festliga Ekogalan i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm ta del av aktuella marknadsläget för ekologiska produkter i Sverige. I årets program kunde konstateras nytt fokus på hur vår hälsa är beroende av bra livsmedel genom inledningsföredraget av Kerstin Fredlund, läkare och forskare, initiativtagare till Hidden in Grains. Hon menar i sitt föredrag att vi kan spara offentliga sjukvårdsresurser genom att arbeta mer förebyggande med bättre kosthållning och mer fiberrik mat. Det är oklart om i vilken utsträckning det vetenskapligt finns en koppling mellan hälsa och ekologiska livsmedel. Det är också viktigt att framhålla att det är komplicerat och väl reglerat på vilket sätt man har rätt att använda hälsoargument i marknadsföring av livsmedel. Hälsopåståenden får bara användas om de är godkända och publicerade av EU-kommissionen. Så den spännande och intressanta öppningen av årets Ekogala kanske ställde fler frågor än det gav svar på hur man tar sig ur den negativa försäljningstrenden för ekologiska produkter.

I rapporten kan vi läsa att den tendens som redan förra året belystes fortsätter att påverka försäljningsutvecklingen inom dagligvaruhandeln och även marknadsandelen. Till exempel ser ICA fortsatt ett intresse hos kunder för lokala och svenskproducerade varor och hållbara produkter förväntas synas mer i val av protein, val av lokala och svenska produkter. I rapporten kan vi se att förutom ICA (-2%), visar även Coop (-3%) och Bergendahls (-8%) negativt försäljningsvärde gällande det ekologiska sortimentet. Detta enligt Ekowebs egna beräkningar. Inom foodservice (+6%) och näthandeln är trenden fortsatt positiv för ekologisk mat. Dock kan man se en liknande tendens till avmattning inom foodservice som vi noterade inom dagligvaruhandeln 2016.

I rapporten kan vi också läsa att KRAV tappar marknadsandel gentemot EU-ekologiskt. Skälen som anges är det är tuffare och fördyrande regelverk inom KRAV och EU-ekologiskt är tillräckligt för de som arbetar på en bredare marknad än Sverige.

Ekogalan samlar värdekedjan

Fortfarande spelar Ekogalan en roll för nätverkandet kring aktuella frågor som rör hållbar mat. De stora marknadsaktörerna finns på plats, branschorganisationer som Svenskmärkning och KRAV likaså samt en rad engagerade ekoodlare och ekoproducenter. För Gröna Möten fanns Madeleine Vendel på plats. Hennes kommentar från galan var: "Det framgår ganska tydligt att dagligvaruhandeln mer och mer ser hållbar mat i ett vidare perspektiv, där ekologiskt går hand i hand med lokalt och svenskt". Även verksamhetsledare för Agroväst Tillväxt Trädgård Väst deltog och hon reflekterar över de faktum att ekologisk produktion av frilandsgrönsaker har varit stor det senaste decenniet: "Nu ökar efterfrågan generellt på svenska grönsaker och nya odlare och produkter eftersöks inte specifikt ekologiska. Det ska till exempel bli spännande att följa utvecklingen av förädlingen av svenska hållbart producerade baljväxter till livsmedel för att möta efterfrågan på alternativt protein", säger Kristine Ivarsson.

Madeleine Vendel, Gröna Möten

Kristine Ivarsson, Tillväxt Trädgård Väst

 

Madeleine Vendel, Agroväst
Text och foto
Ulrika Åkesson, Agroväst
Textredigering

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.