Programmets syfte

Precisionsodling Sverige (POS) är ett nationellt nätverk för lärosäten, företag och organisationer med intresse för precisionsodling. Verksamheten har tre huvudinriktningar. Teknikprövning som vägledning för lantbruket, forskning och utveckling, kunskapsutveckling samt kunskapsspridning till lantbrukare, rådgivare och andra inom näringen.

Arbetssätt

POS ska fortsätta vara en plattform för samverkan mellan aktörer som berör lantbruket och använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett. Programmet sprider information framför allt genom varumärkesplattformen Precisionsskolan.
Precisionsskolan startade som en artikelserie i Yaras tidning Växtpressen 2002. Senare utvecklades materialet till ett bakgrundsunderlag för Greppa Näringens precisionsodlingsmodul. Nu har vi gått vidare med en egen webbsida: precisionsskolan.se, där tanken är att alla som är intresserade av precisionsodling ska kunna lära sig mer om teorin bakom begreppen, ta del av verktyg och kalkyler, ta del av nyheter och interagera med andra intresserade.

Långsiktiga effektmål

  • Jordbruksarealen där precisionsodlingskoncept tillämpas har ökat.
  • Lantbrukare som tillämpar precisionsodlingskonceptet har förbättrat sin lönsamhet.
  • Lantbrukare som tillämpar precisionsodlingskonceptet har minskat sin miljöpåverkan

 

Styrgruppsledamöter

Ulf Hallén, Lantbrukare (ordförande)

Torbjörn Djupmarker, Dataväxt

Kjell Gustafsson, Agroväst

Bo Stenberg, SLU

Christina Lundström, SLU

Sofia Kämpe, Agroväst

Gunilla Frostgård, Yara

Stina Olofsson, Jordbruksverket

Magnus Börjesson, Agroöst

Anna Rydberg, RISE