Nötköttsproduktion baserad på mjölk- och köttraskorsningsstutar

Denna studie mäter mjölk- och köttraskorsningskalvens ökade tillväxt, foderomvandlingsförmåga, muskelansättning och fettansättning, i två olika produktionsmodeller som inkluderar bete på naturbetesmark, jämfört med den renrasiga mjölkraskalven.