Fin dag på Potatis- och hortofältdagen i Borgeby

Under en dag i slutet av augusti samlades ett 40-tal utställare för att dela med sig av det senaste för besökande potatis- och frilandsproducenter.
Sammanfattningsvis ett mycket trevligt event med 500 deltagare enligt organisatören, Oskar Hansson. -Vädret var inte det bästa, men alla fältvandringarna kunde ändå genomföras på ett bra sätt. menade Oskar.

Agroväst och RISE på plats under fältdagen

I vårt mässtält kunde man träffa Thomas och Amanda från Agroväst som informerade om våra HORIZON-projekt Oper-8 och PestNu, där de kort berättade om olika teknikerna för att minska eller ersätta behoven av kemiska bekämpningsmedel. 

Vi delade även med oss av vårt Program Tillväxt Trädgård Väst där Amanda är verksamhetsledare.

Intresset var stort från besökarna för att få ta del av framtidens metoder och tekniker som man forskar och testar runt om i Sverige och Europa.

2023 Potatis och Hortofältdagen | Amanda o Thomas

Projekten vi informerade om under dagen var:

Oper8 - Projektet har som mål att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå EUs krav på en 50% minskning fram till 2030. Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för ca. 33% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.
Läs mer om Oper8

PestNu - Ett projekt där nio olika tekniker och metoder att vidareutveckla, som exempelvis en autonom robot för att upptäcka och bekämpa skadedjur, en näringsmätare, bra gödselmedel med hjälp av alger m.m.
Läs mer om PestNu

Tillväxt Trädgård - Programmet Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsbranschen med fokus på aktiviteter i trädgårdsnäringens primärproduktion.
Ett utökat och fördjupat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle ska stimulera en kunskapsbaserad utveckling som bygger på forskning, utbildning och rådgivning.
Läs mer om Tillväxt trädgård

Mässan arrangerades av: HIR Skåne, Lyckeby och Hushållningssällskapet Skåne

Läs mer om vad fältdagen innehöll för intressanta nyheter med olika tekniker och utrustningar för att förhindra ogräs i odlingsrader.

2023-09 Potatis- o hortofältdag | Agroväst

Potatis- och Hortofältdagen 31 aug 2023

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram