Digitalisering av köttkedjan

Var med och diskutera hur en digitaliserad köttkedja praktiskt skulle kunna fungera i Sverige. Aktörer längs hela köttkedjan bjuds in att delta, alltifrån lantbrukare, slakterier, teknikföretag och kötthandel är välkomna.

"Vi hoppas såklart på många intresserade deltagare där vi tillsammans fokuserar på möjligheterna i den nya digitala tekniken som i slutändan gör att bonden får rätt betalning för den kvalitet som levereras och att det även bidrar till transparens ända till konsumenten", säger Ulrika Åkesson från Agroväst som leder projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött.

Klicka här för att läsa programmet i pdf-format >>>

Klicka här för att anmäla dig senast idag 13 maj >>>

Workshopen genomförs av RISE och sker inom ramen för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet som har målsättningen att skapa bättre förutsättningar för nöt- och lammköttsproducenter och det vidareförädlande ledet att möta efterfrågan ifrån olika kundgrupper avseende ätkvalitet och etisk kvalitet och därigenom stärka sin konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. 
Läs mer om projektet som helhet här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.