Bekämpa ogräs med drönare

20220330

En produkt för målstyrd och platsspecifik applicering av herbicider/ogräsmedel i stråsäd som ersätter bredsprutning, det är resultatet av EIP-projektet Platsspecifik ogräsbekämpning. Lösningen är obemannade flygfarkoster, UAV (drönare), för datainsamling i kombination med algoritmer som sedan bedömer mängden ogräs och gröda.

Ett fungerande flöde hela vägen från datainsamling till platsanpassad bekämpning av ogräs i stråsäd har utvecklats inom projektet. De finns två särskilt viktiga komponenter i lösningen. Dels den applikation som används för att på ett optimalt sätt samla in bildanalysdata från ett fält med hjälp av drönare. Och dels ett dosanpassningsverktyg där data från bildanalysen kombineras med annan data för att få fram en karta över rekommenderade doser för ett fält samt en tilldelningsfil för fältet. Produkten är i samband med att projektet avslutas i princip klar för marknadsintroduktion.

Användning av appen

Den här lösningen ger konventionella lantbrukare ett redskap som kan användas för att begränsa användningen av herbicider/ogräsmedel. I de tester som utförts har man i genomsnitt kunnat spara 0,3 liter preparat per hektar med bibehållen effekt. Platsspecifik ogräsbekämpning bör i första hand användas vid en stor förmodad (baserad på till exempel. jordartsskillnader eller skillnader i förfrukt) eller känd inomfältsvariation i ogräsförekomst. Verktyget ger en dokumentation på att man valt rätt dos enligt dosnyckeln. Dosnyckeln är i detta fallet ett utmärkt redskap för att bestämma optimal dos.

Om projektet

Projektet genomfördes utifrån behovet att begränsa och bättre behovsanpassa användningen av herbicider/ogräsmedel inom spannmålsodlingen. Av den svenska bekämpningsmedelsanvändningen utgör herbiciderna huvuddelen och under senare år har dessutom användningen ökat.

Projektpartners

Partners i projektet är Sveriges Lantbruksuniversitet, Solvi, Hushållningssällskapet Skaraborg, RISE, Naturbruksförvaltningen, Dataväxt, Drönarbolaget Bankert.

Gå till projektsidan >>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram