Att hantera stress inom lantbruk

Stress kan drabba vem som helst. Särskilt efter denna tuffa sommar och höst då inget varit sig likt, och många lantbrukare ställts inför en rad svåra utmaningar. På denna inspirationsdag vill vi ge er som arbetar inom de gröna näringarna verktygen för att kunna identifiera och ändra er situation till det bättre och att inse och kunna dra i bromsen innan stressen blir farlig. Dagen syftar till att lära sig mer om sig själv och att vända stressen till något positivt. Vi kommer att fokusera på lösningar istället för det som är dåligt och fokus ligger på förebyggande arbete mot stress och hitta svagheter i organisationen. Dagen kom även att handla om hur man som anhörig eller rådgivare kan möta och stötta någon som mår dåligt.

Vid tre olika tillfällen har Agroväst med Framgångsrikt företagande och Gröna möten i projektet KLIV bjudit in till evenemang i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. Stress är en universell utmaning som påverkar människor i alla samhällsskikt. Särskilt efter den tuffa sommaren och hösten, då många lantbrukare ställdes inför en rad olika utmaningar.
På LRFs nyheter kan man läsa vad Elvira Lund, samordnare för Agroväst Gröna möten i Halland, skrev om dagen som arrangerades i Borås, Sjuhärad.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram