Aktuellt inom grön bioraffinering

Konceptet Green Valleys rymmer olika perspektiv kopplat till cirkulär bioekonomi och ökad markeffektivitet. Under denna vecka genomförs tre webbinarier som beskriver konceptet utifrån en gårdsanpassad lösning där biogasproduktion kombineras med raffinering av gräs- och baljväxter. Utvecklingen går framåt och intresset ökar även i vårt närområde, Region Mittjylland, Danmark.

Digital workshop grön bioraffineringsindustri

Hur ser Green Valleys lösning för grön bioraffinering ut i industriell version? Vilken potential har konceptet i ett danskt sammanhang? Detta belyser Green Valleys experter inom bioenergi, miljövetenskap och kemiteknik. Utifrån läget i Skive kommune, Mittjylland, diskuterar vi status på grön bioraffinering utifrån ett lönsamhets- och kommersieliseringsperspektiv. Workshopen arrangeras 18 maj av Skive kommune inom ramen för Interreg ÖKS-projektet Green Valleys. Länk till evenemanget:

Robust och ekonomiskt hållbart

Demonstrationsplattformen för forskning och utveckling av grön bioraffinering vid Aarhus Universitet har nu pågått i 1½ säsong. Nu finns resultat framme som bekräftar potentialen och möjligheterna med grön bioraffineringsindustri. Framtidsscenariet visar flera olika möjliga teknologier för att producera högförädlade produkter av proteinkoncentrat, presskaka och brunjuice (restjuice). Dessa tre produktströmmer ger tillsammans en robust och ekonomisk hållbar produktion med gräs- och baljväxter som råvara. Genom att förstå en ökad vallproduktions positiva effekter på ekonomi, miljö och klimat blir konceptet Green Valleys en tydlig väg mot ökad regional cirkulär bioekonomi. Webbinariet belyser även viktiga förutsättningar, incitament i en dansk kontext och hur detta kan driva på omställningen till ett mer fossiloberoende lantbruk.

Om Green Valleys

Projektet finansieras genom medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Partners i projektet är förutom Skive kommune, även Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Aarhus Universitet och Naturbruksförvaltningen.

Här kan du förbereda dig inför webbinariet eller bara läsa mer om grön bioraffinering och Green Valleys >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst livsmedel
Projektledare Green Valleys

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram