Akademiens A W Bergstenpris går i år till Jan Rundqvist

A W Bergstenpristagare Jan Rundqvist

Det prestigefyllda priset som årligen delas ut till person som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse delades 28 januari 2020 ut till skaraborgaren Janne Rundqvist. Förra veckan fick Janne under högtidliga former på Stockholms Stadshus motta priset för sitt stora engagemang i att utveckla ett konkurrenskraftigt jordbruk i Sverige, genom att kombinera utveckling av nya affärsidéer och affärsområden med ett genuint intresse av tillämpad forskning, dess fokus och praktiska användning.

Janne har idag många spännande uppdrag. Han är ordförande i branschorganisationen Foder & Spannmål där han har mycket att tillföra genom mångårigt arbete i branschen, bland annat som växtodlingschef på Svenska Foder. Han är också engagerad som styrelseordförande på Wermlands mejeri och arbetar som VD på Spannex.

Alla på Agroväst, som också har förmånen att få arbeta med Janne, stämmer in i hyllningarna. "Janne är en person som det är enkelt att arbeta med och han har ett gediget förtroende inom lantbruksnäringen, där han har varit verksam i många år", säger Agroväst VD, Mats Emilson.

På Agroväst arbetar Janne just nu som projektledare för den svenska delen inom det internationella projektet Smart Agri Hubs. Projektet involverar mer än 100 partners från 28 länder. “Det skandinaviska klustret har som uppgift att stötta och göra företag mer konkurrenskraftiga genom att investera i smart digital teknik riktat till lantbruk och livsmedelsproduktion. Vi kommer kunna ge möjlighet för företag att testa nya tekniker, ge finansiella och marknadsrelaterade råd och stötta bildandet av nya nätverk. Slutanvändare är vår huvudsakliga målgrupp, det vill säga lantbruksföretagare”, säger Janne Rundqvist.

"För mig personligen känns det väldigt roligt och hedrande att bli uppmärksammad av KSLA", säger Janne och fortsätter: "Jag har alltid varit driven av att utveckla och försöka förbättra verksamheter. Mitt fokus i yrkeslivet har varit starkt kopplat till lantbrukets primärproduktion och dess närhet och det gör mig extra glad att den insatsen uppmärksammas med A.W. Bergstens pris. Att få haft möjligheten att delta i många olika sammanhang i allt från att utveckla nya bolag byggd på forskning till att delta i utvecklingen av livsmedelsindustrins värdekedja har varit väldigt stimulerande. Att få pris för detta inspirerar ju inför framtiden".

Stort GRATTIS säger kollegorna på Agroväst Livsmedel.

Ulrika Åkesson, text
Mats Emilson, bild

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.