Agroväst presenterade projektet Green Valleys på Vallkonferensen

20230209

Vart tredje år anordnas Vallkonferensen i Uppsala, där träffas forskare, lärare, studenter rådgivare, lantbrukare och flera företrädare inom de gröna näringarna. I år deltog över 300 personer på Campus SLU Ultuna.

Agnes Falkenberg Brolin från Agroväst och Karolina Bergström från Naturbruksförvaltningen presenterade Green Valleys - ett projekt som visar på ett kretsloppsbaserat system av framställning av ett lokalodlat proteinkoncentrat genom grön bioraffinering.

Elisabet Nadueu, forskare från SLU höll även ett föredrag om foderförsök som utförts på Sötåsen i projektet Green Valleys.

Karolina Bergström, Naturbruksförvaltningen och Agnes Falkenberg Brolin, Agroväst i utställningen där vi lyfte fram projektet Green Valleys.

Vill du veta mer om projektet Green Valleys? Läs mer här

Fjärde upplagan av Vallkonferens i Uppsala

Den 7–8 februari 2023 anordnades den fjärde Vallkonferensen vid SLU i Uppsala. Vallkonferensen är en viktig samlingsplats för alla som är intresserade av vall och bete där syftet var att förmedla de senaste rönen från pågående forskning och att ge rådgivning.

Konferensen är för de som är intresserad av odling och/eller utfodring av vallfoder och arbetar som rådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, beslutsfattare, säljare eller är student.

Konferensen arrangeras av SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapet, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket.

Över 300 personer delto i år på Vallkonferensen.
Vallkonferens 2023

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram