Affärsdriven innovation för trädgårdsodlare

I LRF:s gröna näringslivsindex som introducerades under 2020 bekräftas frukt och grönsaker som vinnare i kampen om konsumentens val i butikAlltfler konsumenter ser efter svenska alternativ i butik och trädgårdsnäringen är alltså den näring som nått störst framgångDen visar även en god och till och med förbättrad lönsamhet under 2020.  

Mot bakgrund av detta aktualiseras utmaningen i att arbeta effektivt och pricksäkert när det kommer till produktionsuppföljning och skördeprognoser. Dagens metoder är mestadels manuella, vilket innebär att de är både tids- och resurskrävande. Och det är lätt att göra felbedömningar. 

Tids- och resursbesparande

Med en tekniklösning baserad på avancerade lösningar som samlar information med hjälp av drönare, kameror och bildanalys kan uppföljning, prognostisering och planering bli både mindre tidskrävande och mer tillförlitlig. 

”Odlare behöver tillgång till välutvecklad, pålitlig teknik för att kunna effektivisera en bransch som är mycket personalintensiv. Ökad automatisering är en viktig pusselbit för att möta en fortsatt hög efterfrågan på svensk frukt, bär och grönsaker”, säger Anette Borgström, affärsområdeschef på Mellansvenska odlare (MOEK).

MOEK ingår i innovationsteamet som ligger bakom utvecklingen av ny teknik för mer effektiva skördeprognoser riktat till just trädgårdsnäringen. Med utgångspunkt i näringens behov i en tid av goda affärsmöjligheter har en idé av Göteborgsföretaget Solvi blivit en viktig pusselbit i att ge stöd för en fortsatt positiv tillväxt inom svensk trädgårdsodling. 

Lyckade tester i kålodlingar

Flera viktiga kompetenser har bidragit till att det nu snart finns en produkt på marknaden. Förutom Solvi och MOEK har även HIR Skåne, NIBIO och RISE bidragit med viktig kompetens. Agroväst har koordinerat projektet. 

”De samarbeten som skapas genom innovationsstödet EIP-Agri inom Landsbygdsprogrammet har varit värdefullt för mig som företagare inom ny teknik. Projektet har inneburit att jag har kunnat anställa fler och knyta till mig kompetenta samarbetspartners.  Samtidigt bidrar vi till att spara tid och resurser hos andra företagare”, säger Igor Tihonov, VD Solvi.

Foto I Tihonov

”Testarbetet har utförts i kålodlingar där vi med hjälp av en drönare utrustade med vanlig kamera kunnat följa upp antalet plantor, plantornas storlek och hälsa. Denna information har sedan använts för att få bättre uppfattning om optimal tidpunkt för skörd, vilka skördevolymer samt vilken kvalité på kålhuvuden man kan förvänta sig, förklarar Patrick Sjöberg på NIBIO.

 Tester för validering och optimering av tekniken har utförts i Skåne och Mellansverige. Innovationen lyfts fram som en av de tio häftigaste under 2020 i ATL:s artikel som nu finns i en specialutgåva från 5 december. Läs mer här: 

Om innovationsprojektet och EIP-Agri 

Förutom innovatören Igor Tihonov på Solvi AB har följande aktörer en viktig roll i projektets genomförande: HIR Skåne, NIBIO, MOEK, RISE och Agroväst.  EIP-Agris syfte är att hjälpa lantbruket att bli mer produktivt, uthålligt och få större möjligheter att klara rådande utmaningar som tuffare konkurrens, kraftigare prissvängningar, klimatförändringar och hårdare miljökrav. Genom innovationsstödet EIP-Agri kan din idé utvecklas till innovation med finansiellt stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Kontakta gärna oss på Agroväst om hur du gör för att finna lämplig finansieringsform för utveckling av din idé.  

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text & Textredigering

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram