5 december 2017 World Soil Day

Idag uppmärksammar världen betydelsen av vår jordbruksmark. Cirka 80% av de genomsnittliga kalorierna vi äter varje dag kommer från jordbruksgrödor. Att vi håller en god kvalitet på vår åkermark medger långsiktig odling av grödor med högt näringsvärde. Förenta Nationerna står bakom instiftandet av denna särskilda dag för mark och vill understryka att jordbruksmark på många håll i världen fortsatt är utsatt för av en överexploatering, t ex utvidgad bebyggelse, som inte är långsiktigt hållbar.

Läs mer om dagen via länken här >>>

 

 

 

 


Att bruka jorden på ett långsiktigt hållbart sätt genom precisionsodling hjälper till att bibehålla en god markkvalitet.
Precisionsodling Sverige (POS) driver en rad projekt för att visa på hur vi kan utnyttja ny teknik för att tillföra jord och gröda precis just det som behövs utan att begränsa markens kvalitet på kort eller lång sikt.

Inom EU-projektet Innovationer för hållbar växtodling görs flera försök om hur vi på ett skonsamt sätt, mekaniskt kan radhacka med så liten jordbearbetning som möjligt. Försök görs både i Norge, Danmark och Sverige. Bilden nedan är från Skåne där RISE gör försök med mekanisk radhackning. Läs mer om projektet här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.