Månadsarkiv november 2017

Är du morgondagens entreprenör?

Klimatförändringar, en växande befolkning, nya mattrender och hälsorön ställer allt högre krav på framtidens mat och lantbruk. Därför behövs nytänkande och entreprenörskap. Innovation är nyckeln till en hållbar livsmedelsproduktion och ett livskraftigt lantbruk. Lantmännens Växthus är en accelerator för åkerns innovationer och alla idéer som rör matproduktion – från jord till bord. Entreprenörer med en affärsidé inom Agtech ges nu möjlighet att utveckla sina idéer i Lantmännens Växthus, som under
Läs mer...

En heldag om mjölk

Det finns ett stort intresse av att få mer kunskap inom mjölk- och mejeriproduktion. Grunden till att starta mötesplatsen Gröna Möten är just att fånga dessa aktuella behov, samla kunskapskällor från olika aktörer och sprida denna kunskap till våra gemensamma nätverk av lantbruksföretag, rådgivning och studenter. Behovet av ett heldagsseminarium med tema hur man säkrar hög kvalitet på mejeriprodukter lyftes fram inom Lokalproducerat i Västs branschråd för ägg och mejeri.
Läs mer...

Fokus på lammköttskvalitet vid EU-projektmöte i Norge

Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött är ett treårigt EU-projekt med målsättning att skapa bättre förutsättningar för nöt- och lammköttsproducenter i regionen Västra Götaland (Sverige), Nord- och Midtjylland (Danmark). Detta är ett samarbete mellan forskning, lantbruk och industri som verkar inom köttnäringen. I projektet fokuserar vi på att öka kunskapen om god ätkvalitet och etisk kvalitet från uppfödare till konsument. Projektets tredje samlade konferens hölls i NIBIO
Läs mer...

Naturbetesmarker för ett långsiktigt hållbart ekosystem

Det som idag finns kvar av de ursprungliga naturliga betesmarkerna är endast små fragment efter de historiskt genomförda skiftena på landsbygden. De få arealer som är kvar behöver uppmärksammas och värnas om, säger landsbygdsutvecklare i Jönköpings kommun, Simon Jonegård. ”Jag bor idag på mina morföräldras gård utanför Bankeryd och jag kan konstatera att kopplingen mellan butiken vi handlar i och jordbruket är bruten”. Den tidigare modellen där lantbrukaren levererade det
Läs mer...