Månadsarkiv december 2015

Stärkt samarbete i Östergötland

Agroväst har beviljats förstudiemedel från Tillväxtverket för att stärka samverkansformerna med Östergötland i syfte att främja en ökad digitalisering av jordbruket. – Genom förstudien får vi möjlighet att lägga grunden för en effektiv samverkan mellan de regionala forsknings- och innovationsmiljöerna för gröna näringar i Västra Götaland och Östergötland och därigenom skapa bättre förutsättningar för utveckling, test och implementering av tekniklösningar och IT-baserade beslutsstödsystem för precisionsjordbruk i Sverige, menar Kristina Anderback
Läs mer...

Lantbrukare möte kreatör – inspirationen flödar

Gröna möten och kreatörsorganisationen ADA sammanförde i början på december kreatörer inom design och kommunikation med lantbruksföretagare från Skaraborg. Syftet med träffen var att höja innovationsgraden inom gröna näringar. Idén bygger på att ta in kreatörer som en del i företagens arbetsprocess med de möjligheter och utmaningar som verksamheterna har. På så sätt skapas en ökad problemlösnings- och idéutvecklingskapacitet som kan leda till grön innovation. ADA är en del inom
Läs mer...

EU-medel för fortsatta insatser inom precisionsodling

Agroväst har beviljats finansiering för projektet ”Innovationer för hållbar växtodling” ifrån Västra Götalandsregionens Miljönämnd samt EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack. – Besluten ger oss möjlighet att förstärka vårt arbete med att utveckla och testa nya metoder och tekniker för en effektivare och mer hållbar växtodling. Projektet genomförs i nära samarbete med våra svenska partners SLU, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Naturbruksförvaltningen samt våra partners från Danmark och Norge – SEGES
Läs mer...

Agroväst medverkar i Nordsjöprojekt kring regional mat

Agroväst ska, tillsammans med Lokalproducerat i Väst och Naturbruksförvaltningen, delta i projektet ”REFRAME – Towards a regional food frame” som beviljats finansiering från EU-programmet Interreg Nordsjön för perioden 2016-2019. Projektet syftar till att åstadkomma en bättre matchning av efterfrågan och utbud på regionalt producerad mat i varje deltagande region. Målet är att små och medelstora matproducenter genom förstärkt samverkan och samordning ska kunna erbjuda bättre anpassade kunderbjudanden och etablera lönsamma
Läs mer...