100 nya miljoner till solcellsstöd - Västra Götaland får mest!

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 100 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Länen med störst ansökningstryck får också störst pott. Allra mest får Västra Götaland, följt av Skåne och Halland.

Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort över hela landet. Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen.

Fördelning av stödet baseras på sökta medel i respektive län. Län med högst ansökningstryck får alltså mer pengar att fördela. Långt ifrån alla som ansökt kan räkna med stöd, hittills har ungefär var tredje ansökning som har kommit in till länsstyrelsen kunnat beviljas stöd. De pengar som delas ut i år kommer att kunna användas för att bevilja fler ansökningar som redan står på kö. Tidigare i år har 125 miljoner kronor fördelats och totalt har 794,5 miljoner kronor fördelats mellan länen.

Ett alternativ till solcellsstödet kan vara att använda ROT-avdrag vid installation av solceller. ROT-avdrag gäller för arbetskostnaden och det är möjligt att göra avdrag upp till 30 procent av arbetskostnaden. ROT-avdraget och solcellsstödet går inte att kombinera.
Fakta om stödet till solceller

Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet gäller alla typer av nätanslutna solcellsystem. Stödnivån är från och med 1 januari 2015 maximalt 30 procent av investeringskostnaden för företag och 20 procent för övriga. Ansökan om stödet görs hos länsstyrelsen.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram