Karriär

Vill du vara med och utveckla det västsvenska lantbruket?

Agroväst är ett utvecklingsbolag med uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Vi bedriver forsknings- och innovationsprogram inom sju områden: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, företagande och trädgård. Inom ramen för programmen jobbar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av olika Forsknings- och Innovationsprojekt. Vi jobbar även aktivt med att skapa mötesplatser och sprida ny kunskap inom branschen.

Just nu söker vi följande:

Verksamhetsledare Energigården 100%

Vi söker en driven ledare för vårt Forsknings- och Innovationsprogram Energigården.
Energigården är en plattform för samverkan mellan energiaktörer som berör lantbruket.
Som verksamhetsledare kommer du arbeta tvärs genom våra övriga Forsknings- och Innovationsprogram för
att därigenom låta energi-, klimat- och miljöaspekter tas tillvara inom alla områden.

Sänd ditt CV tillsammans med ett personligt brev till mats.emilson@agrovast.se
Ladda ner tjänstebeskrivning här >>>
Läs mer om programmet här >>>

Projektmedarbetare Smart Agri 100%

Projektet syftar till att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens och kunskap inom IT, automation och lantbruk/biologi, och ger relevant stöd till små och medelstora teknikföretag vid utveckling och test av nya smarta tekniklösningar för en effektiv och hållbar produktion i lantbruk och efterföljande förädlingsled.

Sänd ditt CV tillsammans med ett personligt brev till Kristina.Anderback@agrovast.se. Har du frågor om tjänster kontakta Kristina på 0705-166 116.
Ladda ner tjänstebeskrivning här >>>
Läs mer om projektet här >>>