POS – Precisionsodling Sverige

Möt samverkanspartners inom POS vid
Borgeby fältdagar 26-27 juni 2018

Vi håller flera föredrag i tematältet under båda dagarna.
Här är det preliminära föredragsprogrammet:

Onsdag 27 juni

09:40 Nationellt nätverk för precisionsodling -möt samordnaren för POS
Sofia Kämpe, Agroväst
10:00 Skapa den optimala såbädden med 3D-teknik
Mikael Gilbertsson, RISE
10:20 Klimatsmart lärande genom simulatorteknik – snart med precisionsodlingsmoduler
Jörgen Holmén, Naturbruksförvaltningen VGR
10:40 Big Data och satelliter ger bättre proteinhaltsprognoser
Thomas Börjesson, Agroväst
11:00 Future Cropping – utvecklar konkreta lösningar för precisionsodling
Anna Marie Thierry, SEGES
11:20 Platsspecifik ogräsbekämpning
Thomas Börjesson, Agroväst
11:40 Nyheter om CropSAT och markdata – nu med stöd för rapsgödsling och pH-kalkning
Kristin Piikki, SLU
13:00 Precisionsodlingscheck – vilka krav ställer vi på utrustningen?
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
13:20 Digitaliseringssatsning i samarbete med innovativa lantbruksföretagare
Isak Nielsen, AgriOpt
13:40 Hvad sker der i Danmark for at få præcisionsjordbrug ud at virke hos landmanden
Sven Hermansen, SEGES
14:00 Forskning pågår- precisionsodlingsprojekt på SLU
Kristin Piikki, SLU
14:20 Precisionsodlingsrådgivning inom Greppa Näringen
Maria Stenberg, Jordbruksverket
14:40 Håll koll på klöver – påverkan på proteinhalt, ensilering och kvävebehov i vall
Sofia Kämpe, Agroväst
15:00 Erasumus första intensivutbildning inom Smartfarming -SLU Skara står som värd
Johanna Wetterlind, SLU
15:20 Utvecklad användning av Yara N-sensor
Knud Nissen, Yara

       

Torsdag 28 juni

09:40 Nationellt nätverk för precisionsodling -möt samordnaren för POS
Sofia Kämpe, Agroväst
10:00 Skapa den optimala såbädden med 3D-teknik
Mikael Gilbertsson, RISE
10:20 Klimatsmart lärande genom simulatorteknik – snart med precisionsodlingsmoduler
Jörgen Holmén, Naturbruksförvaltningen VGR
10:40 Big Data och satelliter ger bättre proteinhaltsprognoser
Thomas Börjesson, Agroväst
11:00 Future Cropping – utvecklar konkreta lösningar för precisionsodling
Anna Marie Thierry, SEGES
11:20 Prognosmodell för DON med hjälp av inomfältsvariationer och väderstation
Thomas Börjesson, Agroväst
11:40 Nyheter om CropSAT och markdata – nu med stöd för rapsgödsling och pH-kalkning
Kristin Piikki, SLU
13:00 Precisionsodlingscheck – vilka krav ställer vi på utrustningen?
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
13:20 Digitaliseringssatsning i samarbete med innovativa lantbruksföretagare
Isak Nielsen, AgriOpt
13:40 Hvad sker der i Danmark for at få præcisionsjordbrug ud at virke hos landmanden
Sven Hermansen, SEGES
14:00 Forskning pågår- precisionsodlingsprojekt på SLU
Kristin Piikki, SLU
14:20 Precisionsodlingsrådgivning inom Greppa Näringen
Maria Stenberg, Jordbruksverket
15:20 Utvecklad användning av Yara N-sensor
Knud Nissen, Yara

Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Verksamheten startade 1996 under namnet Precisionsodling i Väst.

Arbetet drivs i projektform med en basfinansiering från Agroväst Livsmedel AB. Aktiva i POS är främst forskargruppen för Precisionsodling och pedometri, SLU i Skara som tillhör Inst. för mark och miljö, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Yara AB i Sverige, RISE Research Institutes Sweden och lantbrukare i Sverige.

Genom basfinansieringen kan normalt några mindre pilotprojekt genomföras varje år som sedan är tänkta att ligga till grund för större projekt där finansiering söks från t ex olika forskningsstiftelser. POS medverkar gärna i projektansökningar och kan ofta bidra med data och tekniskt stöd för precisionsodlingsinriktade projekt.

Alla som har intresse av precisionsodling är välkomna att kontakta POS.

Välkommen att besöka vår webbsida precisionsskolan.se här >>>

Långsiktiga effektmål

  • Jordbruksarealen där precisionsodlingskoncept tillämpas har ökat.
  • Lantbrukare som tillämpar precisionsodlingskonceptet har förbättrat sin lönsamhet.
  • Lantbrukare som tillämpar precisionsodlingskonceptet har minskat sin miljöpåverkan

 

Styrgruppsledamöter

Ulf Hallén, Lantbrukare (ordförande)

Torbjörn Djupmarker, Dataväxt

Bo Stenberg, SLU

Christina Lundström, SLU

Sofia Kämpe, Agroväst

Gunilla Frostgård, Yara

Stina Olofsson, Jordbruksverket

Magnus Börjesson, Agroöst

Anna Rydberg, RISE

C-G Pettersson, Lantmännen