Smart Agri

Smart Agri är ett treårigt projekt med syfte att utveckla AgTech-branschen i Västsverige. Projektet ska utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens och kunskap inom IT, automation och lantbruk/biologi, och ger relevant stöd till små och medelstora teknikföretag vid utveckling och test av nya smarta tekniklösningar för en effektiv och hållbar matproduktion.
Smart Agri är ett samverkansprojekt mellan de två innovationsmiljöerna SLU Campus Skara och Gothia Science Park i Skövde. Projektpartners är Agroväst, Gothia Innovation och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Nyheter från projekt Smart Agri

Projektkick-off Smart Agri

7 februari 2018 startar projektet upp med en kick-off på Assar Industrial Innovation Arena i Skövde. Programmet blir aktuellt, intressant och inspirerande för er som är aktiva eller har tankar på att satsa inom Agtech för att möta de nya behoven och en ökad digitaliseringsgrad inom västsvenskt jordbruk. Håll utkik efter programmet!

Nyrekryterade till projektet

Ove Konradsson processleder samverkansinitiativet Smart Agri. Ove har en gedigen bakgrund med flera år i ledande positioner inom livsmedelsbranschen och ett stort intresse för ny teknik.
En annan ny kraft vi rekryterat för uppdraget är Jens Juul. Jens har lång erfarenhet som testingenjör inom flygindustrin. Han börjar sin tjänst i februari och kommer närmast från GKN Sweden R&T.

Verkar du inom små och medelstora IT- och teknikföretag?

Smart Agri vänder sig till befintliga små och medelstora IT- och teknikföretag, primärt i Västsverige, som utvecklar och levererar lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen lantbruk och livsmedelsproduktion. Inom projektet kan vi erbjuda dig stöd och hjälp med att initiera och genomföra processer och projekt som bidrar till utvecklingen av nya smarta produkter och tjänster. Vill du veta mer, kontakta processledare Ove Konradsson på Agroväst >>>

Projektet kommer även att arrangera nätverksaktiviteter för kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Projektbakgrund

Från hästplogar och liar till rymdteknik, sensorer och robotar. Lantbruket står inför sin fjärde revolution. EU och FN beräknar att livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent till år 2050 som följd av befolkningsutveckling och att människor i fler länder kan och vill äta mer. Samtidigt ökar behovet av jordbruksgrödor för bioenergi och naturfiber till följd av vår strävan i fossilfritt samhälle. För att intensifiera produktionen på en jord bestående av ändliga resurser krävs nya hållbara, mer effektiva sätt att producera mat. En viktig del i lösningen av denna utmaning är utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och livsmedelsproduktion.
AgTech-branschen är i stark tillväxt och börjar bli högintressant för investerare. Västsverige har unika förutsättningar i form av IT- och teknikföretag, värdekedjor, forskningsaktörer och innovationsmiljöer som bidrar med ny kunskap och lösningar till en av Europas och världens största utmaningar och skapar tillväxt i regionala företag.

Projektpartners

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara.

Gothia Innovation AB driver och utvecklar den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park, GSP, i Skövde som är en prioriterad forsknings- och innovationsmiljö i Västra Götaland för utveckling av IT-sektorn. Gothia Innovation erbjuder stöd till entreprenörer med skalbara idéer, företag som vill öka sin förmåga till innovation, samt konstellationer av företag och/eller forskare och offentlig verksamhet som vill bedriva kunskapsutveckling i samverkan för den egna verksamheten. I Gothia Science Park finns ett 70-tal kunskapsintensiva företag. Miljöns fokus är IT, som teknologi och i dess tillämpningsområden, bland annat simulering och optimering för att skapa effektiva beslutsstödsystem i tillverkningsindustrin, finanssektorn etc.

RISE är ett oberoende forskningsinstitut, ägt av svenska staten, som erbjuder tjänster inom forskning och utveckling, provning och analys, utbildning och verifiering.

Enheten för Jordbruk och livsmedel på RISE, med kontor på SLU Campus i Skara, erbjuder forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från primär jordbruksproduktion, industri och handel, till konsumentledet.

Projektet finansieras av: