Examensarbeten på får presenteras i Skara

Med Elisabet Nadeau som handledare gjorde Anna Magnusson och Susanna Hedlund 2014 en studie på åtta kastrerade baggar. Deras arbete presenterades i forskningshuset på SLU-Campusområdet i Skara under tisdagen den 18 april 2017. Detta som en del i deras utbildning till agronomer. Ensilage av kornhelsäd och gräs skördade vid olika mognadsstadier – effekt på konsumtion, foderselektion, smältbarhet och proteinutnyttjande hos får Anna Magnusson har undersökt effekterna av fyra olika grovfoder,
Läs mer...

Låt kalven gå med kon

En av de två kvinnor som installerades som ny professor vid SLU heter Sigrid Agenäs. Hon tillträdde sin tjänst i december, som professor i idisslarnas skötsel med inriktning laktationsbiologi. Hennes föreläsning ”Ett glas mjölk – så enkelt och så komplicerat” visade tydligt på hennes starka engagemang i ämnet. Sigrid började med att hälla upp ett glas mjölk och ställa det bland ett antal vattenglas. Ett glas mjölk består av 80
Läs mer...

Öka din lönsamhet genom vidareförädling

I Skara anordnas en utbildning för dig som är lantbrukare eller trädgårdsföretagare och som önskar utveckla verksamheten genom att vidareförädla råvaror. Utbildningen vänder sig till de inom lantbruk/trädgård som inte har varit inriktad på vidareförädling tidigare. Utbildningen löper över två dagar, 22-23 maj, och bygger på både teori och praktiskt exempel för att deltagarna enkelt ska kunna koppla till den egna verksamheten. Ett upplägg med bredd I upplägget ingår bland
Läs mer...

Kött – en viktig del i en balanserad kost

Anders H Karlsson, professor i Köttvetenskap vid SLU, höll sin installationsföreläsning vid Ultuna den 30 mars 2017. Ja, välkommen tillbaka kan man säga. I mitten på 90-talet var Anders universitetslektor och enhetschef vid Livsmedelsingenjörsutbildningen i Skara. Sedan dess har han skaffat sig en gedigen kunskap genom forskning vid både Århus och Köpenhamns Universitet.   Köttvetenskap är ett område som är högaktuellt, dels när det gäller klimatdebatten, men också utifrån fakta
Läs mer...

Det finns potential att minska kväveförlusterna kopplade till kors utfodring

I slutet av januari presenterade Mikaela Jardstedt, doktorand vid SLU, en del av sin forskningsrapport vid Gård & Djurhälsans nötköttseminarium i Skövde. Rapporten är gjord för det EU- finansierade projektet REKS, ett projekt inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak och behandlar ämnet ”Alternativa grovfoder till dikor – påverkan på plånbok och miljö”. Senarelagd skörd av traditionell gräsvall är en vanlig strategi för att producera grovfoder lämpligt till dräktiga dikor. Det har dock visat
Läs mer...

Pilotstudie visar att nötdjur som övernattar före slakt tappar i medeltal sju kilo i vikt

Resultatet av pilotstudien och det faktum att det saknas forskning på området gör att Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU Skara, önskar genomföra vidare studier för att titta på effekter vid olika väntetider vid slakt. Totalt har 451 djur, kött- och mjölkras av stut och tjur studerats. De har slaktats på tre olika slakterier, en del har övernattat, andra inte. Bakgrunden till pilotstudien är att det finns en uppfattning om att djur som övernattar på
Läs mer...

Energigården får ny webbsida

I början av mars kommer Energigården att få ett nytt och fräscht utseende på webben. Sidan blir nu mer användarvänligt för dig som väljer att läsa om Energigården i din tabloid och webb. Välkommen till oss på Energigården!
Läs mer...

Agrovästs webbsida får ett ansiktslyft

Välkommen till vår uppdaterade webbsida! Vi hoppas att du ska uppskatta vår nya layout där vi har anpassat utseende och funktioner till att fungera lika bra på stor skärm som på tabloider och smartphones. Vi kommer löpande under våren att uppdatera information om våra forsknings- och innovationsprogram. Välkommen att läsa mer här >>> Våra fyra pågående EU-projekt har egna projektsidor där du kan läsa om arbetet som pågår där just
Läs mer...

Projektera för solceller

Genom Gröna Möten arrangeras en halvdagsworkshop i hur du tar fram ett förfrågningsunderlag för investering i solcellsanläggning. Workshopen är tänkt för lantbrukare som vill ta steget att satsa på förnybar energikälla – solceller. Inom lantbruket kan just solenergi vara ett bra alternativ för att försörja den egna gården med energi. Här behövs både värme och el även sommartid. Just nu händer det mycket inom området – framför allt är priserna
Läs mer...

Lantbrukarkonferensen 2017

Hushållningssällskapet anordnade den 15 februari årets Lantbrukarkonferens på Vreta Kluster. Ett omfattande program med deltagare från bland annat Hushållningssällskapet, Växtskyddscentralen och SLU, Skara. Elisabet Nadeau presenterade projektresultat från Agroväst Mjölkprogram.
Läs mer...