Onlinemätning för optimal processtyrning av gårdsbaserade biogasanläggningar

Agroväst och Energigården presenterar en ny rapport: Onlinemätning för optimal processtyrning av gårdsbaserade biogasanläggningar. Författare: Karin Ahlberg Eliasson, Dan Claesson, Simon Isaksson och Bo Stenberg Den svenska produktionen av biogas har behov av effektivisering av substrat- och rötresthantering och av bättre management av biogasprocessen. En bättre övervakning av kemiska och fysikaliska parametrar i biogasprocessen kan leda till att mer energirika substrat kan användas och att biogasanläggningen kan köras på ett
Läs mer...

TIPS: Sälj veden efter energiinnehåll

Sedan tre år tillbaka säljer Bengt-Ove Öberg ved efter energiinnehåll – Det är bara att köpa en våg och en fuktmätare. Sen räknar man ut hur mycket torr ved det är i säcken och tar betalt för det. Enklare kan det inte bli. Enkla tips – så gör du Du behöver: Våg, fuktmätare och miniräknare. Väg vedsäcken. Mät fukthalten med flera stickprov. Räkna ut vedens torrvikt. Om veden väger 400
Läs mer...

Mer förnybar energi med hjälp av biobränslen

Hushållningssällskapet har, tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, drivit projekt Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor. Arbetet är en följd av flera års tidigare uppdrag i samverkan med branschen, Jordbruksverket och Energimyndigheten. Hushållningssällskapet har genomfört projektet tillsammans med tio demonstrationsverksamheter. Syftet med projektet har varit att stödja företagen i utvecklingsprocessen utifrån företagens behov och därigenom underlätta utvecklingen av nya idéer, metoder, affärsmodeller och teknik. Bland annat har Hushållningssällskapet hjälpt till
Läs mer...