Agroväst på Borgeby Fältdagar 29-30 juni

Agroväst deltar under Borgeby Fältdagar den 29-30 juni. Dels deltar vi i monter i kunskapstältet tillsammans med Greppa Näringen och SLU och ett tält med drönaraktiviteter i fält. Dels med ett seminarium per dag. Seminarierna är kl. 15 bägge dagarna i Vippan och genomförs av Agroväst/POS: Nya verktyg för bättre precision i odlingen Nya åkermarkskartan – en bättre bild av matjorden, Mats Söderström, SLU CropSAT – se inomfältsvariationen och anpassa
Läs mer...

Demoanläggning för småskalig uppgradering av biogas invigd

Den 30 maj invigdes både en ny anläggning för innovativ uppgradering av biogas samt en biogaspump för tankning av biogas i Uppsala. Den nya uppgraderingsanläggningen tillämpar en ny teknik som erbjuder kostnadseffektiv småskalig uppgradering av biogas. Anläggningen är utvecklad av NeoZeo AB och ingår i projektet Biogas XPOSE som drivs i Östra Mellansverige. Uppgraderingsanläggningen utnyttjar ett nytt material som på ett kostnadseffektivt sätt kan uppgradera biogas till fordonsgas i mindre
Läs mer...

Forskare gör tumme upp för stubbrytning

Sedan några år tillbaka är marknaden för skogsbränsle, särskilt stubbskörd, stendöd i en stor del av landet, enligt en artikel i Land Lantbruk. Forskningen har ändå tuffat på och gör nu tummen upp för stubbar som energiråvara. Forskningen har pågått i åtta år och några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen – stubbskörd ger klimatnytta. Rätt utförd kan skörden begränsa spridningen av
Läs mer...

Nytt projekt för ökade inköp av regionalt producerad mat

Agroväst startar nu upp projektet ”REFRAME – Towards a regional food frame”.  Denna treåriga satsning syftar till att förstärka pågående initiativ och åstadkomma en bättre matchning av efterfrågan och utbud på regionalt producerad mat. – Genom att koppla samman de regionala matproducenterna med större köpare såsom offentliga storkök, dagligvaruhandeln och restaurangbranschen stärker vi den lokala ekonomin, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar livsmedelsförsörjning, menar Kristina Anderback på Agroväst.
Läs mer...

5 nycklar för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. Idag är kvaliteten för ojämn och om den svenska köttproduktionen ska ha en framtid och konkurrera både mot importköttet och en minskande köttkonsumtion måste ätkvaliteten bli både jämnare och högre. En rad profiler inom den svenska köttbranschen har samlats för att diskutera detta ämne
Läs mer...

Toxiner i spannmål 25 maj

Välkommen till ett seminarium om toxiner i spannmål Vädermodeller och Branschnätverk, Thomas Börjesson, Agroväst Problem utifrån spannmålsodlarens perspektiv, Bo Andersson, Bondecompagniet Problem utifrån djuruppfödarens perspektiv, Bertil Hagsgård, Hagsgårds Lantbruk AB Utmaningar för rådgivningen, erfarenheter när det gäller inomfältsvariationer, Henrik Stadig, HS Branscherfarenheter, bl a kvalitetssäkring längs spannmålskedjan, CG Pettersson, Lantmännen Branschnätverk DON, Erik Hartman, Foder och Spannmål, Effekter av jordbearbetning och växtföljd på fusarium-smitta, Hanna Friberg, SLU Toxicitet, djurhälsoperspektiv, Per
Läs mer...

Med CropSat och Yara N-Tester får du hög skörd med rätt proteinhalt

Förra årets goda väderförhållanden gav generellt sett mycket höga skördar. Många lantbrukare missade i att anpassa kvävenivån uppåt med låga proteinhalter och tappad merbetalning för brödvete och maltkorn som resultat. Marknadens beräkning är att det svenska jordbruket förlorade ca 250 milj. kr på för låga proteinhalter i höstvete och maltkorn. Det är inte helt enkelt att tillföra rätt kvävenivå efter årsmån och de olika fältens och sorternas variationer. Samtidigt vill
Läs mer...

Precisionsjordbruk – framtidens teknik i praktik & forskning: 12-13 maj

Välkommen till två dagar om “Precisionsjordbruk – framtidens teknik i praktik och forskning” Dagarna inleds med Lannadagen kl 10-15, ingen anmälan. Kostnadsfritt seminarium på SLU Skara 16-18:30, anmälan. Kostnad för deltagande på middag 12 maj: 300kr, betalas på plats eller eller genom att sätta in 300 kr på Nonnens Vänners PG-konto: 212-6480 (före den 6 maj), anmälan. Studieresa 13 maj, anmälan för resa och lunch, begränsat antal platser. Middag i
Läs mer...

Gröna Möten 25 feb: Framtidens djurhälsovård

Den 25 februari är det dags igen för en träff på Wrågården utanför Falköping, denna gången med tema Framtidens Djurhälsovård. Jessica Olsson från Distriktsveterinärerna, kommer bland att prata om de förändringar som ViLA Mjölk kommer att innebära. “Ett ökat fokus på förebyggande åtgärder och besättningstänk är något som vi jobbar mer och mer med, även på gårdar som inte kommer att ha ViLA. Att ha en ”egen” veterinär som känner
Läs mer...