Växande hemma-på-gården-mässa: Slätte Ekodag 2017

Med en återkommande mässa för ekologiskt jordbruk är målet för paret Therese och Emil att sprida kunskap, lära sig nytt och se det senaste för ekolantbruk. De senaste åren har arrangemanget genomförts i samarbete med Ekoweb. Årets upplaga av Stora Slätte Ekodag hade extra fokus på kunskapsspridning både i föredrag och fältvisningar. En slinga runt gården visade på olika insådder i höstvete, bandsådd och demoodlingar i vårspannmål. Kunniga medarbetare berättade om
Läs mer...

Energigården satsar på nätverkande med kommuners miljöinspektörer

I början av juni 2017 samlades ett femtontal kommunala miljöinspektörer från hela Skaraborg – ett nätverk för samverkan i miljöfrågor. Samverkan över kommungränserna är ett bra sätt att bli effektiv i informations- och erfarenhetsutbyte. Ronnie Hollsten, verksamhetsledare för Energigården, passade på tillfället att tala om arbetet med att stötta lantbruksföretag att satsa på fossilfria alternativ i verksamheten. En allmän information gavs om Energigården och arbetet inom Agrovästs sju Forsknings- och
Läs mer...

Ny satsning ger Västra Götaland frontposition i lantbrukets digitalisering

Redan idag används avancerad teknik för automatisk styrning av traktorer, övervakning av kor som ska kalva och djur som väger sig själva. Förutsättningarna ska nu bli ännu bättre för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa smarta tekniklösningar för en effektiv, hållbar och säker livsmedelsproduktion. Västra Götalandsregionen satsar på att föra samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk. Satsningen sker i samverkan mellan flera tunga aktörer i
Läs mer...

Kött och charkföretagens årskonferens har köttkvalitet i fokus

Efter KCF:s årsstämma 23 maj 2017 inbjöds vi andra att delta på seminarium som bland annat handlade om köttkvalitet. Här var flera intressanta inslag från branschens företrädare. Majsan Pensé, som idag arbetar som kategoriansvarig kött på Coop Sverige, men som har en gedigen bakgrund från slakteribranschen stack ut hakan och inledde sitt föredrag med: “När ska vi på riktigt börja selektera kött för detaljhandeln i Sverige”. Problematiken med ojämn kvalitet
Läs mer...

Torpet Lantbruk utsedda till Årets Landsbygdsföretag i Karlsborg 2016

Karlsborgsbygdens LRF avdelning utsåg Torpet Lantbruk till 2016 års Landsbygdsföretag med motiveringen “För en djärv och modig satsning i tuffa tider, som inger hopp och framtidstro för andra”. 16 maj 2017 öppnade Gustav och Sofia Kämpe upp sin lantbruksgård för en stallvisning och fältvandring. Ett drygt 50-tal passade på att se hur paret med dess två anställda kommit igång med nytt kostall. “Att investera i nytt kostall var ett stort
Läs mer...

Smaka på Västsverige nominerad till Matdestination 2017

Ett nytt pris har instiftats av de Nordiska Bondeorganisationers Centralråd (NBC): Embla Food Award. Syftet med Embla är att lyfta fram den närproducerade kvalitativa nordiska maten. Projektet stöds av Nordiska Ministerrådet som har som mål att stärka den gemensamma nordiska matkulturen och matidentiteten och öka intresset för nordisk mat utanför Norden. Inom kategorin Matdestination 2017 har Smaka på Västsverige nominerats. Detta pris  ges till en förening, institution eller företag som har
Läs mer...

Insatser för högre och jämnare kvalitet på nöt- och lammkött från Sverige och Danmark

Den övergripande frågeställningen för det treåriga EU-finansierade projektet är hur skapa en mer efterfrågedriven produktion av nöt- och lammkött. Vårens konferens, som hölls i Rebild Bakker, Danmark i april 2017, fokuserade på frågan om kompletterande kvalitetskriterier som incitament till producenter att leverera en högre och mer jämn kvalitet till slakterier i Sverige och Danmark. Utveckling av olika värdekedjor diskuterades också, dvs nya köpsätt inom både foodservice och konsumenthandel. Läs hela nyhetsbrevet
Läs mer...

Ännu ett bra verksamhetsår för Agroväst

5 år, 84 projekt, 188 miljoner utvecklingsresurser till de Gröna Näringarna Agroväst visar även 2016 ett bokslut med balanserad ekonomi. ”Det är inte vår målsättning att generera någon större vinst”, säger Mats Emilson, VD för Agroväst sedan 12 år, ”men det är viktigt att ekonomin är i balans för att vi ska kunna behålla vår trovärdighet och goda renommé”. 2017 har Agroväst verkat inom de gröna näringarna i 25 år
Läs mer...

Västra Götaland Årets fosforlän

I april förra året presenterade Greppa Näringen satsningen på minskat fosforläckage från lantbruket. Detta som en aktiv åtgärd för att begränsa övergödning av vattendrag och sjöar. Greppa Näringen har under 2016 och nu fortsatt 2017 erbjudit gratis rådgivning till lantbrukare där de går igenom vilka åtgärder som kostnadseffektivt gör mest nytta för att minska fosforläckage. Förutom rådgivning anordnas aktiviteter för att öka kunskapen om fosfor och öka intresset bland lantbrukare. Detta
Läs mer...

Examensarbeten på får presenteras i Skara

Med Elisabet Nadeau som handledare gjorde Anna Magnusson och Susanna Hedlund 2014 en studie på åtta kastrerade baggar. Deras arbete presenterades i forskningshuset på SLU-Campusområdet i Skara under tisdagen den 18 april 2017. Detta som en del i deras utbildning till agronomer. Ensilage av kornhelsäd och gräs skördade vid olika mognadsstadier – effekt på konsumtion, foderselektion, smältbarhet och proteinutnyttjande hos får Anna Magnusson har undersökt effekterna av fyra olika grovfoder,
Läs mer...