Månadsarkiv september 2017

Gården som redskap för grön rehabilitering

Tisdagen 12 september samlades ett 35-tal personer med intresse för tema Grön Rehab. Att se grön rehab som en möjlig ekosystemtjänst vidgar perspektiven ytterligare på vilka möjligheter det finns att skapa nya tjänster som i sin tur skapar nya arbetstillfällen på landsbygden. Kan man lägga till att det finns forskning som visar på de positiva effekterna av Grön Rehab i jämförelse med annan rehabiliteringvård blir det inte bara intressant utan även högst
Läs mer...

Naturbruksskolan Sötåsen testar kortare livsmedelskedjor

23 augusti 2017 inbjöd Naturbruksskolan Sötåsen till invigning av deras nya designträdgård och mekaniska frilandsodling. Ett projekt med mål att satsa på en ny utbildningsinriktning: trädgård startades för två år sedan. Det har funnits många utmaningar menar Hans Nilsson, lärare och projektledare växtodling på Sötåsen. Invigning av ny utbildningsinriktning Även om intresset för trädgård har vuxit sig starkt under senare tid så är det en utmaning att få elever intresserade
Läs mer...

Agroväst med i referensgrupp för mer klimatsmart energiförsörjning

Under 2017-2018 kommer en pilotimplementering på en KRAV-gård i Hälsingland vara grunden för att undersöka möjligheten att med hjälp av nätkopplade batterier utnyttja solel effektivt. Målet är en mer klimatsmart elförsörjning. Intresset för solel är stort bland lantbrukare, men investeringstakten har varit låg. Den avgörande frågan är hur man får ihop en bra investeringskalkyl. På tekniksidan går utvecklingen fort bland annat pådriven av en växande elbilsmarknad och sortimentet av nätkopplade batterier
Läs mer...

Årets säsong visar ännu inga höga halter av DON i spannmål

Senaste nyhetsbrevet från nätverket för odling och kvalitet berättar om hittills låga DON-halter för årets säsong. Nätverket, med representanter ur hela värdekedjan, håller täta, kontinuerliga skördemöten för att stämma av läget. Skörden av havre ser hittills bra ut och risknivån för DON-förekomst i havre har sänkts från 4,5 till 3. Nu är dock endast hälften av havren tröskad och läget kan snabbt förändras. Provtagning och analysering av havre fortsätter i oförminskad
Läs mer...