Månadsarkiv april 2017

Ännu ett bra verksamhetsår för Agroväst

5 år, 84 projekt, 188 miljoner utvecklingsresurser till de Gröna Näringarna Agroväst visar även 2016 ett bokslut med balanserad ekonomi. ”Det är inte vår målsättning att generera någon större vinst”, säger Mats Emilson, VD för Agroväst sedan 12 år, ”men det är viktigt att ekonomin är i balans för att vi ska kunna behålla vår trovärdighet och goda renommé”. 2017 har Agroväst verkat inom de gröna näringarna i 25 år
Läs mer...

Västra Götaland Årets fosforlän

I april förra året presenterade Greppa Näringen satsningen på minskat fosforläckage från lantbruket. Detta som en aktiv åtgärd för att begränsa övergödning av vattendrag och sjöar. Greppa Näringen har under 2016 och nu fortsatt 2017 erbjudit gratis rådgivning till lantbrukare där de går igenom vilka åtgärder som kostnadseffektivt gör mest nytta för att minska fosforläckage. Förutom rådgivning anordnas aktiviteter för att öka kunskapen om fosfor och öka intresset bland lantbrukare. Detta
Läs mer...

Examensarbeten på får presenteras i Skara

Med Elisabet Nadeau som handledare gjorde Anna Magnusson och Susanna Hedlund 2014 en studie på åtta kastrerade baggar. Deras arbete presenterades i forskningshuset på SLU-Campusområdet i Skara under tisdagen den 18 april 2017. Detta som en del i deras utbildning till agronomer. Ensilage av kornhelsäd och gräs skördade vid olika mognadsstadier – effekt på konsumtion, foderselektion, smältbarhet och proteinutnyttjande hos får Anna Magnusson har undersökt effekterna av fyra olika grovfoder,
Läs mer...

Låt kalven gå med kon

En av de två kvinnor som installerades som ny professor vid SLU heter Sigrid Agenäs. Hon tillträdde sin tjänst i december, som professor i idisslarnas skötsel med inriktning laktationsbiologi. Hennes föreläsning ”Ett glas mjölk – så enkelt och så komplicerat” visade tydligt på hennes starka engagemang i ämnet. Sigrid började med att hälla upp ett glas mjölk och ställa det bland ett antal vattenglas. Ett glas mjölk består av 80
Läs mer...

Öka din lönsamhet genom vidareförädling

I Skara anordnas en utbildning för dig som är lantbrukare eller trädgårdsföretagare och som önskar utveckla verksamheten genom att vidareförädla råvaror. Utbildningen vänder sig till de inom lantbruk/trädgård som inte har varit inriktad på vidareförädling tidigare. Utbildningen löper över två dagar, 22-23 maj, och bygger på både teori och praktiskt exempel för att deltagarna enkelt ska kunna koppla till den egna verksamheten. Ett upplägg med bredd I upplägget ingår bland
Läs mer...

Kött – en viktig del i en balanserad kost

Anders H Karlsson, professor i Köttvetenskap vid SLU, höll sin installationsföreläsning vid Ultuna den 30 mars 2017. Ja, välkommen tillbaka kan man säga. I mitten på 90-talet var Anders universitetslektor och enhetschef vid Livsmedelsingenjörsutbildningen i Skara. Sedan dess har han skaffat sig en gedigen kunskap genom forskning vid både Århus och Köpenhamns Universitet.   Köttvetenskap är ett område som är högaktuellt, dels när det gäller klimatdebatten, men också utifrån fakta
Läs mer...